Hvilke rettigheter har jeg som kunde om jeg mener produktet har feil eller mangler (reklamasjon)?(Gjelder privatkunder)

 

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere en to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren overtok produktet. Dersom tingen, eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere to år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt ved leveringstidspunktet), skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen meldes inn under retur i kundesenteret på nettsiden vår.

 

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende krav:

- Holde kjøpesummen tilbake.

- Under visse forutsettinger velge mellom retting og omlevering.

- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig.

- Kreve erstatning.

 

Dersom vår retting eller omlevering vil medfører at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet, har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme vare.


The product is in stock.
The product is ordered from the supplier and the delivery date is confirtmed.
The product is ordered from the supplier, but the delivery date is not confirmed.
The product has to be ordered from the supplier
This product is located on the remote storage.
The product is ordered from the supplier, but the delivery date is not confirmed.
The goods ordered from our supplier's stock.
Unverified - Please contact customer service for more information.